Thông Báo

Chính sách bảo mật

  • 20th Tháng 5 2021
Mục đích và phạm vi thu thập thông tin từ người dùng. HighTechK không thực hiện việc bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty cho ...
Continue reading

Điều khoản sử dụng

  • 20th Tháng 5 2021
Tổng quan Chào mừng bạn đến với CTY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HIGH TECH K. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng hoặc đăng ký các Dịch vụ của HighTechK. Vì nội dung Thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều kiện và các Điều khoản liên quan ...
Continue reading