Dedicated - Máy Chủ Riêng

SV E5-2680v4​
 • 1 x E5-2680v4 2.4Ghz 14 cores 28 threads CPU
 • 32 GB RAM
 • 1 x 240GB Ent. SSD
 • 1Gbps Network port
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 30 Mbps Băng thông quốc tế
 • Không giới hạn Lưu lượng truyền tải
 • 01 IPv4
 • Miễn phí Hỗ trợ cài đặt ban đầu
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
Bắt đầu từ
8,100,000 đ
3 tháng
2,000,000 Phí triển khai
Đăng ký ngay
SV 2xE5-2680v4
 • 1 x E5-2680v4 2.4Ghz 14 cores 28 threads CPU
 • 64 GB RAM
 • 2 x 480GB Ent. SSD
 • 1Gbps Network port
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 30 Mbps Băng thông quốc tế
 • Không giới hạn Lưu lượng truyền tải
 • 01 IPv4
 • /64 IPv6
 • Miễn phí Hỗ trợ cài đặt ban đầu
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
Bắt đầu từ
8,820,000 đ
3 tháng
2,000,000 Phí triển khai
Đăng ký ngay
SV-Scalable
 • 1 x Intel Gold 6138 2.0Ghz 20 cores 40 threads CPU
 • 64 GB RAM
 • 2x 480GB Ent. SSD
 • 1Gbps Network port
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 30 Mbps Băng thông quốc tế
 • Không giới hạn Lưu lượng truyền tải
 • 01 IPv4
 • /64 IPv6
 • Miễn phí Hỗ trợ cài đặt ban đầu
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
Bắt đầu từ
10,920,000 đ
3 tháng
2,000,000 Phí triển khai
Đăng ký ngay