Thông Báo

Chính sách hoàn tiền dịch vụ

  • 20th Tháng 1 2023
Chính sách hoàn tiền (Refund) tại HighTechK được xem là một cách để giúp khách hàng yên tâm hơn để trải nghiệm dịch vụ tại HighTechK. Trong vòng 10 ngày nếu khách hàng không hài lòng với chất lượng dịch vụ thì có thể gửi yêu cầu hoàn tiền. Dịch vụ hỗ trợ hoàn ...
Continue reading