Colocation Server - Thuê Chỗ Đặt Máy Chủ

Co-1U

Rack 1 U
Điện 400 W
Lưu trữ S3 Storage 500 GB
Băng thông 200 Mb/s
Lưu lượng Không giới hạn
IPv4 1
HA Network (*) 2 X 1/10 Gbs
Hỗ trợ 24/7
Vị trí đặt FPT Hà Nội/HCM

Colo-2U

Rack 2 U
Điện 400 W
Lưu trữ S3 Storage 500 GB
Băng thông 200 Mb/s
Lưu lượng Không giới hạn
IPv4 1
HA Network (*) 2 X 1/10 Gbs
Hỗ trợ 24/7
Vị trí đặt FPT Hà Nội/HCM

1/2 RACK

Rack 23 U
Điện 3 KW
Lưu trữ S3 Storage 500 GB
Băng thông 1 Gbps
Lưu lượng Không giới hạn
IPv4 16
HA Network (*) 2 X 1/10 Gbs
Hỗ trợ 24/7
Vị trí đặt FPT Hà Nội/HCM

Full Rack

Rack 46 U
Điện 6 KW
Lưu trữ S3 Storage 500 GB
Băng thông 1 Gbps
Lưu lượng Không giới hạn
IPv4 32
HA Network (*) 2 X 1/10 Gbs
Hỗ trợ 24/7
Vị trí đặt FPT Hà Nội/HCM

Powered by WHMCompleteSolution