Cloud Dedicated vCPU

Dựa trên nền tảng công nghệ ảo hóa tiên tiến, đi cùng phần cứng mạnh mẽ hiện đại mang lại sự ổn định và hiệu năng đảm bảo cho mọi nhu cầu của bạn về VPS hiệu năng cao!

VDS_2Core8Gb

CPU 2 Dedicated CPU
RAM 8 GB
NVMe 100 GB
Network 200 Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VDS_4Core16Gb

CPU 4 Dedicated CPU
RAM 16 GB
NVMe 200 GB
Network 200 Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VDS_8c32g300g​

CPU 8 Dedicated CPU
RAM 32 GB
NVMe 300 GB
Network 500 Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VDS_16Core64Gb

CPU 16 Dedicated CPU
RAM 64 GB
NVMe 400 GB
Network 500 Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01

VDS_32Core128Gb

CPU 32 Dedicated CPU
RAM 128 GB
NVMe 600 GB
Network 200 Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VDS_48Core192Gb

CPU 48 Dedicated CPU
RAM 192 GB
NVMe 800 GB
Network 1 Gbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VDS_64Core256Gb

CPU 64 Dedicated vCPU
RAM 192 GB
NVMe 1000 GB
Network 1 Gbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ