VPS Storage chuyên lưu trữ

VPS có sẵn ổ cứng dung lượng lớn sẽ giúp bạn thoải mái lưu trữ dữ liệu, chia sẻ file, chứa backup,… đáp ứng mọi nhu cầu về lưu trữ dữ liệu cho công việc.

VPS Stor-1

CPU 2 vCPU
RAM 2 GB
SSD 30 GB
SAS 200 GB
Network 100Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VPS Stor-2

CPU 2 vCPU
RAM 4 GB
SSD 30 GB
SAS 500 GB
Network 200Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VPS Stor-3

CPU 2 vCPU
RAM 4 GB
SSD 30 GB
SAS 1000 GB
Network 200Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VPS Stor-4

CPU 2 vCPU
RAM 4 GB
SSD 40 GB
SAS 2000 GB
Network 200Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VPS Stor-5

CPU 4 vCPU
RAM 6 GB
SSD 40 GB
SAS 3000 GB
Network 200Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

VPS Stor-6

CPU 6 vCPU
RAM 8 GB
SSD 40 GB
SAS 4 TB
Network 200Mbps
Băng thông Unlimited
IPv4 01 Địa chỉ

Powered by WHMCompleteSolution