VPS ổn định cao cho Forex

Forex2Core
 • 2 Core CPU
 • 2 GB RAM
 • 50 GB SSD
 • Không Giới Hạn Băng Thông
 • 200Mbps Network
 • 01 IPv4
Forex4Core
 • 4 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 100 GB SSD
 • Không Giới Hạn Băng Thông
 • 200Mbps Network
 • 01 IPv4