Acronis Cloud Backup Service

BackupVM

Dung lượng 100 GB
Số lượng thiết bị 01 VPS/VM
Hỗ trợ hệ điều hành Windows - Linux
Hỗ trợ nền tảng ảo hoá VMware, KVM, Hyper-V
Hỗ trợ Database MSSQL
Hỗ trợ Oracle Database
Hỗ trợ MySQL Database
Nền tảng hỗ trợ Microsoft Exchange
Nền tảng hỗ trợ File backup
Hỗ trợ khách hàng 24/7

BackupPhysical

Dung lượng 200 GB
Số lượng thiết bị 01 Máy Chủ Vật Lý
Hỗ trợ hệ điều hành Windows - Linux - MacOS
Hỗ trợ thiết bị di động iOS , Android
Hỗ trợ Database MSSQL
Hỗ trợ Oracle Database
Hỗ trợ MySQL Database
Nền tảng hỗ trợ Microsoft Exchange
Nền tảng hỗ trợ File backup
Hỗ trợ khách hàng 24/7